Welkom bij Stichting Juin

Culturele evenementen in Rijen

Voor iedereen, door iedereen!Rijen Ruikt 2022 - zondag 12 juni

Door corona ging de jubileumeditie van Rijen Ruikt in 2020 helaas niet door. Ook in 2021 was er geen Rijen Ruikt. Maar nu alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, het virus alleen nog een milde variant kent, mag het weer. Daarom viert Rijen Ruikt op zondag 12 juni 2022 haar 20ste verjaardag. Het is kort dag, maar we gaan proberen van deze editie weer een mooie culturele en groene tuinenroute te maken. Kortom: het kriebelt!

Het doek valt voor de Oranjeboel

Na ruim 20 jaar valt het doek voor Oranjeboel in Rijen. Stichting Juin heeft besloten geen Oranjeboel meer te organiseren. Dit betekent dat de editie in 2019 de laatste groots georganiseerde Koningsdag in Rijen is geweest. Stichting Juin hoopt dat andere organisaties of verenigingen in Rijen de handschoen oppakken om een mooi feest tijdens deze ‘dag van Oranje’ te organiseren.


Het organiseren van een evenement zoals Oranjeboel is een grote verantwoordelijkheid voor een kleine vrijwilligers-organisatie. Alle risico’s (financieel, veiligheid, omgeving, etc) worden gedragen door een paar schouders. Zo betekende het annuleren van Oranjeboel 2020 een schadepost voor Stichting Juin.

De afgelopen jaren zijn we bovendien geconfronteerd met een toename van regels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de organisatie van een dergelijk groot evenement. De verwachting is dat dit alleen maar verder toeneemt. Dit betekent een forse belasting voor de stichting en vrijwilligers.

Voor de organisatie van Oranjeboel moeten in het najaar door de Stichting forse  verplichtingen aangegaan worden: contracteren artiesten, tent, licht en geluid, etc. Einde 2021 was nog onbekend

of het organiseren van Koningsdag überhaupt mogelijk zou zijn, inwelke maatregelen dan voorzien zou moeten worden in verband met corona en wat dat zou betekenen voor de verantwoordelijkheid van de organisatie. Stichting Juin heeft toen in overleg met de partners besloten geen Oranjeboel 2022 te organiseren.

Verder ontkomen we niet aan een algemene trend en zien ook wij ons trouwe vrijwilligerscorps vergrijzen en langzaam afnemen in omvang. Er is helaas slechts zeer beperkte aanwas van nieuwe (en jonge!) vrijwilligers.

Deze ontwikkelingen leiden tot het besluit van Stichting Juin om geen Oranjeboel meer te organiseren.
Stichting Juin spreekt de wens uit dat andere organisaties het initiatief overnemen zodat een groots Koningsdagsfeest voor Rijen behouden blijft.